Een reis naar het begin van de evolutie
The Ancestors Tale, A Pilgrimage to the Dawn of Evolution. Richard Dawkins. (uitg. Houghton Mifflin Company, 673 p.) 
Hoiminidae
The Ancestor's Tale is het nieuwste boek van Richard Dawkins. Het onderwerp van schrijven is de evolutie in al zijn facetten en verschijningsvormen en veel van Dawkins' bekende thema's passeren de revu. Het originele en absoluut magnifieke aan dit boek zit hem echter niet zozeer in het gepresenteerde gedachtengoed maar in de originele structuur van het boek.
Uitgaande van het feit dat alle wezens die ooit geleefd hebben samen een grote phylogenetische stamboom vormen, en het daaruitvolgende gegeven dat we allemaal een meer of minder recente gemeenschappelijk voorouder hebben, neemt Dawkins de lezer mee op een evolutionaire reis terug in de tijd. Beginnend met de moderne mens komen we zo na 6 miljoen jaar uit bij onze naar schatting 250.000ste overgrootouder, die de laatste gemeenschappelijke voorouder van homo sapiens en de chimpanzees en bonobo's was. In Dawkins' metafoor reizen de mens, de chimpanzee en de bonobo vanaf dat punt verder naar de tweede rendezvous, 7 miljoen jaar geleden, waar alle Gorilla's zich bij het gezelschap aansluiten, zo'n 300.000 generaties terug. De volgende om zich aan te sluiten is de Oerang Oetan, daarna de gibbons en vervolgens alle andere apen.
Zo reist een steeds groter en diverser wordend gezelschap 'verder', terug in de tijd, tot aan het allereerste leven op aarde, 39 rendezvous en 560 pagina's verder.

Tree of Life
Door Dawkin's glasheldere en ondubbelzinnige uitleg raakt de lezer geen moment in verwarring. Sterker, de gekozen structuur werkt juist zeer verhelderend en fascinatie verhogend.
Naarmate we verder terug in de geschiedenis gaan, en dus hoger in de boom belanden worden, de aansluitende groepen steeds groter en uiteenlopender.
Bij elke rendezvous wijdt Dawkins uit over enkele soorten uit de groepen die zich op dat punt bij het gezelschap aansluiten. Verwacht echter geen zoologische opsommingen met anatomische beschrijvingen. De door Dawkins opgevoerde soorten figureren allen in dienst van het hogere doel van het boek: de verkondiging van de evolutietheorie in zijn volle glorie.

Het boek geeft een goed overzicht van de huidige stand van zaken in de classificatie van het leven op aarde. Ontwikkelingen gaan hier momenteel erg snel, gedreven door steeds betere DNA analyse technieken waarmee gradaties van verwantschappen tussen soorten bepaald kunnen worden. Verder schetst Dawkins een coherent beeld van de invloed die de drift der continenten op verschillende tijdstippen op soortvorming gehad heeft.

The Ancestor's Tale is een monumentale lofzang op de wetenschappelijke versie van de geschiedenis van het leven op aarde, de enige versie die in de visie van Dawkins recht doet aan de grootsheid en complexiteit van de wereld om ons heen.

Peter

Aardige websites om tijdens het lezen te bezoeken zijn de Tree of Life met veel illustraties en foto's , of de Taxonomy Browser een soortgelijke site maar met een veel wetenschappelijker inslag.

Peter
25 december 2004
Hallo Peet,
Dit lijkt mij een zeer interessant stukje leeswerk... heb jij dit boek ook in je kast staan daar ik het mettertijd eens kan lenen?
mvgr
JdB
door jdb, 10 maart 2005, 13:34